Ondersteuning bij de STAP-regeling

Onze opleidingen krijgen gemiddeld een 9

Bij ons ben je geen nummer

De beste en NRTO-erkende opleiders

Home

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Een STAP-subsidie aanvragen

In welke aanvraagtermijn moet ik mijn subsidieaanvraag indienen?

Het aanvragen van een STAP-budget kan via het UWV STAP-portaal binnen verschillende aanvraagtermijnen, die elk 2 maanden duren. Om te weten in welke aanvraagtermijn je het STAP-budget moet aanvragen, kijk je naar de startdatum van jouw gekozen scholingstraject. Jouw training of opleiding moet starten ná 4 weken vanaf de aanvraagdatum bij het UWV en vóór 3 maanden na het einde van de aanvraagtermijn. Valt jouw training of opleiding binnen deze periode? Dan zit je goed, en kun je de aanvraag via het UWV STAP-portaal indienen.

Per aanvraagtermijn is één gelijk deel van het totale subsidiebedrag beschikbaar. Indien het budget van een aanvraagtermijn op is, dan kan je bij start van de volgende aanvraagtermijn opnieuw een aanvraag doen. Het is daarnaast aan te raden om niet te lang te wachten met het indienen van de aanvraag. Voor de subsidietoekenning geldt: op = op. Het zou uiteraard zonde zijn als je te laat bent en nét misgrijpt. Dien jouw subsidieaanvraag dus direct bij aanvang van de desbetreffende aanvraagtermijn in.

Hoe weet ik of mijn STAP-aanmeldingsbewijs de volgende aanvraagtermijn nog geldig is?

Vind jouw opleiding of training plaats tussen 1 december en 31 maart 2023? Dan kun jij in de volgende aanvraagtermijn van 1 november een aanvraag indienen.

Het aanvragen van een STAP-budget kan via het UWV STAP-portaal binnen verschillende aanvraagtermijnen, die elk 2 maanden duren. Om te weten in welke aanvraagtermijn jouw aanmeldingsbewijs geldig is, kijk je naar de startdatum van jouw gekozen scholingstraject. Jouw training of opleiding moet starten ná 4 weken vanaf de aanvraagdatum bij het UWV en vóór 3 maanden na het einde van de aanvraagtermijn. Valt jouw training of opleiding binnen deze periode? Dan zit je goed, en kun je de aanvraag via het UWV STAP-portaal indienen.

Hoe vraag ik een STAP-budget aan?

Het STAP-budget kan worden aangevraagd vanaf 1 maart 2022. Je schrijft je in voor een opleiding bij één van de erkende STAP-opleiders en ontvangt van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs.
Met het aanmeldingsbewijs dien je jouw aanvraag in via het STAP-portaal van UWV. Het ligt vervolgens bij het UWV om te beslissen of het STAP-budget wel of niet wordt toegekend. Het toekennen van deze verstrekkingen gaat via het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Zorg er dus voor dat je jouw aanvraag op tijd indient en aan de voorwaarden voldoet. Wanneer de aanvraag goedgekeurd is, kun je als cursist de opleiding voltooien en wordt het bedrag aan de opleider betaald.
Let op! Je kan maar één keer per kalenderjaar gebruikmaken van het STAP-budget.

Wat als mijn STAP-aanvraag wordt afgekeurd?

Aangezien jouw aanmelding bij de opleider nog niet definitief was, maar slechts een voorlopige inschrijving was, ben je niet verplicht om de opleiding zelf te financieren. Neem, zodra het STAP-budget niet wordt toegekend, zo snel mogelijk contact op met de opleider. De opleider kan dan jouw voorlopige inschrijving ongedaan maken. In de daaropvolgende aanvraagtermijn kan er opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Kan ik meerdere keren gebruik maken van het STAP-budget?

Je kan maar één keer per jaar gebruikmaken van het STAP-budget. Wél is het mogelijk om meerdere keren een aanvraag voor het STAP-budget in te dienen. Wanneer jouw aanvraag dus bijvoorbeeld wordt afgekeurd, kun je in een nieuw aanvraagtermijn opnieuw een aanvraag indienen.

Wanneer hoor ik of mijn STAP-aanvraag is goedgekeurd?

UWV beslist binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag of het budget wordt toegekend. De status van de aanvraag kan bekeken worden in het UWV STAP-portaal.

Moet de startdatum van de opleiding of training binnen de aanvraagtermijn vallen?

Dat hoeft niet. Wél is het noodzakelijk dat jouw training of opleiding start ná 4 weken vanaf de aanvraagdatum bij het UWV en vóór 3 maanden na het einde van de aanvraagtermijn.

Hoe weet ik of een opleiding met het STAP-budget kan volgen?

Je kan alleen een opleiding volgen met het STAP-budget, wanneer deze geregistreerd is in het STAP scholingsregister. Je kan op twee manieren achterhalen of de opleiding met het STAP-budget gevolgd kan worden.
Ten eerste kan de opleider op de website opnemen welk aanbod zij voor het STAP-budget beschikbaar hebben. Daarnaast kun je inzage krijgen in het scholingsregister via het STAP-portaal van UWV.

Wanneer kan ik STAP-budget aanvragen?

Het aanvragen van een STAP-budget kan via het UWV STAP-portaal binnen verschillende aanvraagtermijnen, die elk 2 maanden duren. Om te weten in welke aanvraagtermijn je het STAP-budget moet aanvragen, kijk je naar de startdatum van jouw gekozen scholingstraject. Jouw training of opleiding moet starten ná 4 weken vanaf de aanvraagdatum bij het UWV en vóór 3 maanden na het einde van de aanvraagtermijn. Valt jouw training of opleiding binnen deze periode? Dan zit je goed, en kun je de aanvraag via het UWV STAP-portaal indienen.

Wanneer ontvang ik mijn STAP-aanmeldingsbewijs?

Het STAP-aanmeldingsbewijs ontvang je van de opleider direct na aanmelding.
Je meldt je aan voor een opleiding of training naar keuze via de website van de opleider, en ontvangt het STAP-aanmeldingsbewijs direct bij de bevestigingsmail in jouw mailbox.

Mijn aanvraag is goedgekeurd door het UWV. Hoe gaat het nu verder?

Is jouw subsidieaanvraag goedgekeurd? Gefeliciteerd! Dan kun je aan de slag!
Je ontvangt een mail van de opleider met verdere instructies over de vervolgprocedure.

De STAP-regeling

Wat is het STAP-budget?

De STAP (Stimulans ArbeidsmarktPositie)-regeling is een subsidieregeling die door de overheid in het leven is geroepen om mensen te helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Zo krijgen werknemers en werkzoekenden een sterkere positie op de arbeidsmarkt en meer kansen om hun baan te houden of een nieuwe baan te vinden.

Voor de STAP-regeling is er door de overheid ongeveer 200 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld, waarmee ongeveer 200.000 verstrekkingen van €1.000,- toegekend kunnen worden. Deze verstrekkingen worden verdeeld over verschillende aanvraagtermijnen van elk twee maanden.

Hoe werkt STAP?

Het STAP-budget kan worden aangevraagd vanaf 1 maart 2022. Het aanvragen van een STAP-budget kan binnen verschillende aanvraagtermijnen, die elk 2 maanden duren.
Je schrijft je in voor een opleiding bij één van de erkende STAP-opleiders en dient een subsidieaanvraag in via het STAP-portaal van UWV. Het ligt vervolgens bij het UWV om te beslissen of het STAP-budget wel of niet wordt toegekend. Het toekennen van deze verstrekkingen gaat via het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Zorg er dus voor dat je jouw aanvraag op tijd indient en aan de voorwaarden voldoet.

Tot wanneer loopt de STAP-regeling?

De STAP-regeling vervalt per 1 januari 2027.

Hoe wordt het STAP-budget toegekend?

Het STAP-budget wordt toegekend volgens het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De subsidie kan jaarlijks gedurende zes aanvraagtermijnen worden aangevraagd. Indien dan aan de voorwaarden van de regeling is voldaan, wordt het STAP-budget toegekend aan de eerste aanvragen. Wanneer een aanvraag dan niet in behandeling kan worden genomen, doordat het budget is uitgeput, zal de aanvraag in een volgend tijdvak opnieuw ingediend dienen te worden. Let op! Dit gebeurt niet automatisch. De aanvrager draagt zelf de verantwoordelijk om de nieuwe aanvraag op tijd opnieuw in te dienen.

Kom ik in aanmerking voor een STAP-budget? Wat zijn de voorwaarden?

Het STAP-budget is een toegankelijke subsidieregeling voor werkenden of werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten. Om in aanmerking te komen voor het STAP-budget dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Je ontvangt geen andere publieke onderwijsfinanciering, zoals bijvoorbeeld een studiefinanciering of lerarenbeurs.
  • Je hebt het huidige kalenderjaar nog niet eerder een STAP-budget toegekend gekregen.
  • Jouw gekozen opleiding start ná 4 weken vanaf de aanvraagdatum bij het UWV en vóór 3 maanden na het einde van de aanvraagtermijn.
  • Je voert jouw scholingstraject uit bij een erkende STAP-aanbieder.
Aan welke voorwaarden moet een STAP-opleider voldoen?

Om STAP-opleider te kunnen worden, dien je minimaal één van de volgende erkenningen te hebben:

  • OCW-erkend (mbo, hbo en wo, bekostigd en contractonderwijs)
  • NRTO-keurmerk
  • NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register
  • Erkend door Nationaal Kenniscentrum EVC
  • Erkend door een sector- of brancheorganisatie
Hoeveel mensen kunnen in totaal gebruikmaken van het STAP-budget?

Hoeveel mensen er exact gebruik kunnen maken van de STAP-regeling hangt af van de hoogte van de opleidingskosten per aanvraag. Wel is het bekend dat er jaarlijks een budget van €218 miljoen beschikbaar is. Geschat wordt dat hiermee per jaar 30.000 aanvragen toegekend kunnen worden.

Wat gebeurt er als het budget op is?

Wanneer het STAP-budget van het desbetreffende tijdvak op is, kan je in een volgend tijdvak een nieuwe aanvraag indienen.

Bedrag en Betaling

Moet ik de opleiding of training zelf financieren als ik het STAP-budget niet toegekend krijg?

Nee, dat hoeft niet. Wanneer je het STAP-aanmeldbewijs van de opleider hebt ontvangen, heb je enkel de aanmelding voltooid. Jouw inschrijving voor de training of opleiding is dan nog niet definitief. Wanneer je het STAP-budget niet toegekend krijgt, raden we je aan om dit zo snel mogelijk door te geven aan de opleider, zodat zij de aanmelding ongedaan kunnen maken.

Wat als de kosten van mijn gekozen opleiding of training hoger zijn dan €1000,-?

Als de kosten van de gekozen opleiding of training hoger zijn dan €1000,-, wordt er tot maximaal €1000,- subsidie uitgekeerd. Dat wil zeggen dat het resterende bedrag zelf of door bijvoorbeeld een werkgever gefinancierd dient te worden. Je ontvangt hiervoor dan, indien het STAP-budget aan jou wordt toegekend, apart een factuur voor het resterende bedrag.

Wat als de kosten van mijn gekozen opleiding of training lager zijn dan €1000,-?

De subsidie voor een scholing bedraagt 100% van de subsidiabele kosten van de scholing zoals vermeld in het scholingsregister, tot een maximum van €1000,- inclusief btw. Indien het totaalbedrag lager uitvalt dan €1000,-, wordt er alleen subsidie toegekend gelijk aan het totaalbedrag van de scholing.

Is het STAP-budget in- of exclusief btw?

Het STAP-budget betreft een subsidiebedrag van €1000,- inclusief btw.

Kan ik een STAP-budget krijgen als een werkgever of andere partij ook meebetaalt?

In principe kan dat. Het bedrag dat je vanuit de werkgever of een andere partij ontvangt, wordt dan van het STAP-budget afgehaald. Bij de subsidieaanvraag kan aangegeven worden of en hoeveel deze financiering bedraagt.

Aan wie wordt het STAP-budget uitgekeerd?

Het STAP-budget wordt uitbetaald aan de opleider.

De Ontwikkelwijzer

Waarom is niet al het aanbod zichtbaar van alle STAP-erkende opleiders in Nederland?

De Ontwikkelwijzer is een initiatief van de Eikk Onderwijsgroep. Bij de Eikk Onderwijsgroep zijn een aantal opleiders aangesloten: Lindenhaeghe, Kenneth Smit Direct en ICT-trainingen. Enkel het opleidingsaanbod van deze opleiders wordt getoond op de Ontwikkelwijzer.

Waar vind ik het opleidingsaanbod van de Ontwikkelwijzer?

Het opleidingsaanbod dat beschikbaar is via de Ontwikkelwijzer, is te bekijken via de website en de catalogus. De catalogus is gratis te downloaden via de website en biedt informatie over het opleidingsaanbod en de STAP-regeling!

Waar kan de Ontwikkelwijzer mij mee helpen?

De Ontwikkelwijzer kan jou inspireren, motiveren en informatie bieden over de STAP-regeling. Heb jij bijvoorbeeld vragen over hoe je een STAP-budget kunt aanvragen? Ben je benieuwd naar hoe een carrièreswitch in de praktijk gaat? Zoek je meer informatie over sectoren en soorten opleidingen? Of wil je persoonlijk advies van één van onze opleiders over hoe je het beste jouw ontwikkelbudget kunt inzetten? Dan ben je bij De Ontwikkelwijzer aan het juiste adres!

De opleiding of training die ik graag wil volgen staat niet op de Ontwikkelwijzer. Wat nu?

De Ontwikkelwijzer is een initiatief van Eikk Onderwijsgroep, waarbij een aantal opleiders zijn aangesloten. Enkel het opleidingsaanbod van deze opleiders zijn beschikbaar op de Ontwikkelwijzer.

Ik ben een opleider. Kan mijn opleidingsaanbod op de Ontwikkelwijzer geplaatst worden?

Helaas beperkt de Ontwikkelwijzer zich enkel tot het opleidingsaanbod van de opleiders die binnen de Eikk Onderwijsgroep vallen.

Meld je aan en ontvang updates en nieuws rondom de STAP-regeling

PS Je kunt je onderaan onze nieuwsbrief altijd uitschrijven.

Over de Ontwikkelwijzer

De opleiders van de Ontwikkelwijzer (onderdeel van de Eikk Onderwijsgroep) helpen jou bij het zetten van de volgende stap in de arbeidsmarkt. Lees de inspirerende verhalen van andere omscholers en doorstromers, bekijk de beschikbare trajecten en ontdek wat nodig is om jouw gewenste omscholings- of doorgroeitraject te starten met het STAP-budget.

Tot €1.000 scholingsbudget
Snel geregeld
Vergroot je baankansen
De beste en NRTO-erkende opleiders